We gaan weer van start
27/08/2018
Water
Water: “De zin en onzin van water”
10/09/2018

Wat is dat flywheel nou eigenlijk


Een goed ontwikkelde spierkracht is belangrijk. Voornamelijk om op een normale en zelfstandige manier dagelijkse activiteiten, lichamelijke-, werk- of sportprestaties uit te voeren.3 Het uitvoeren van lichamelijke prestaties heeft vervolgens een positief verband met de kwaliteit van leven.1

Vandaag leggen we uit op welke manier het lichaam een toename in spierkracht tot stand brengt, en op welke manier jij dit kunt bevorderen.

De theorie achter spierkracht trainen

Wanneer een persoon start met het trainen van de spierkracht kan deze in de eerste weken met twintig tot veertig procent toenemen.5 Deze eerste verbetering wordt voornamelijk toegeschreven aan een verbeterde coördinatie en een sterkere activering van de spieren door het zenuwstelsel.5 Deze verbeterde coördinatie en versterkte activering zal na ongeveer 20 weken zijn maximum bereiken.4 Vervolgens zal de toename van kracht grotendeels toe te schrijven zijn aan een toename in grootte van het spierweefsel door volumevergroting van de afzonderlijke spiercellen.

Hoe doen wij dit in de praktijk

In de praktijk aan de Orionlaan wordt het flywheel gebruikt om zeer efficiënt de spierkracht te trainen. Het principe achter deze ‘nieuwe’ trainingsmethode is dat er gebruik wordt gemaakt van een constant variabele weerstand waardoor maximale spierkracht in elk mogelijke hoek wordt getraind. Hierdoor is er een bewezen grotere winst in spierkracht en -massa dan tijdens een gewone spierkrachttraining met bijvoorbeeld losse gewichten.3

De weerstand die het flywheel kan leveren is alleen afhankelijk van de kracht die jij gebruikt. Hierdoor kan de weerstand variëren tussen herhalingen en kun je maximale herhalingen maken door de set heen, waardoor de respons op spierkrachttoename vergroot. Hoe krachtiger jij de oefening in zet, hoe krachtiger het flywheel hierop reageert.


Traditionele krachttraining vs. flywheel training

Bij traditionele krachttraining wordt een gewicht geplaatst en wordt het vervolgens in beweging gebracht. De beweging wordt uitgevoerd en de zwaartekracht is van invloed op de weerstand. Hierdoor kan de maximale kracht alleen worden bereikt op slechts één punt.

Flywheel training is gebaseerd op inertie. Dit principe houdt in dat er een constante traagheid wordt behouden over het hele bewegingsbereik, waardoor een constante weerstand en maximale spierkracht in elke hoek mogelijk is.

In vergelijking met de traditionele krachttraining heb je geen enkel knelpunt en kan je maximale kracht produceren door het hele bewegingsbereik en daardoor meer in spierkracht en -massa toenemen met flywheel training dan met traditionele krachttraining.

1. Bize R, Johnson JA, Plotnikov RC. Physical activity level and health-related quality of life in the general adult population: A systematic review. Preventive medicine (2007): 401-45.
2. Maroto-Izquierdoa S, García-López D, Fernandez-Gonzaloc R, Moreiraa OC, González-Gallegoa J, Paz de JA. Skeletal muscle functional and structural adaptations after eccentric overload flywheel resistance training: a systematic review and meta-analysis. Journal of Science and Medicine in Sport (2017): 943–951.
3. Morris MG, Dawes H, Howells K, Scott OM, Cramp M. Relationships between muscle fatigue characteristics and markers of endurance performance. Journal of Sports Science and Medicine (2008): 431-436.
4. Komi PV. Strength and power in sport. London: Blackwell Publushers; 2003.
5. Morree de JJ, Jongert MWA, Poel van der G. Inspanningsfysiologie, oefentherapie en training. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2011.