fbpx

Verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving in de zorg

De titel van een document wat we tegenkwamen op de website van de eerste kamer. Het is de titel van een nieuw voorstel waarin een aantal wetten in de gezondheidszorg wordt gewijzigd waardoor zowel zorgverzekeraars als de Nederlandse zorgautoriteit (Nza) meer middelen krijgen om fraude tegen te gaan. Op zich is dit natuurlijk niet zo verwonderlijk maar bepaalde middelen zijn gewoon niet te veroorloven. Zo wordt voorgesteld om detailcontroles te gaan houden indien noodzakelijk, hiermee wordt bedoeld dat de medische dossiers maar moeten worden gedeeld met de verzekeraar.


Verbeteren van de handhaving in de zorg

Uit onderzoek van Zorgverzekeraars Nederland dat er in 2015 in 0,015% van de casussen fraude voorkomt. Dus er wordt naar ons idee een buitenproportionele maatregel ingezet om een klein percentage aan frauduleuze praktijken aan te pakken. Aangezien inzage in of het verstrekken van medische dossiers door zorgaanbieders aan zorgverzekeraars het medisch beroepsgeheim doorbreekt.

Het medisch beroepsgeheim is de basis voor het vertrouwen in de behandelrelatie tussen zorgaanbieder en patiënt. Dit kan echter niet worden gewaarborgd op het moment dat dossiers door zorgverzekeraars kunnen worden ingezien.

In eerste instantie lijkt alleen de privacy van de patiënt in het geding te komen en het risico op het misbruik van gegevens toe te nemen. Dit is natuurlijk al niet helemaal de bedoeling, maar de volgende stap zou zomaar inhoudelijke bemoeienis kunnen zijn. Zorgverzekeraars die op de stoel van de medicus plaatsnemen. Dan wordt het pas echt gevaarlijk.

Vandaag zal de Eerste Kamer om 20.00 uur zich hier over buigen. We zijn benieuwd wat er gaat gebeuren en houden de ontwikkelingen zeker in de gaten.

Kunnen we je helpen?