fbpx

Privacy Statement

Intro privacy statement

Bij Fysio PFP vinden wij het van groot belang dat onze patiënten een gevoel van geborgenheid hebben. Een belangrijk onderdeel hiervan is de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. In dit privacy statement willen wij u graag op de hoogte brengen van de manier waarop wij persoonsgegevens verzamelen, op wat voor manier deze gegevens worden verwerkt en wat uw rechten zijn met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Verzamelen

Wanneer u bij ons in behandeling komt inventariseren wij de benodigde persoonsgegevens. Via het aanvraagformulier op onze site krijgen wij uw naam, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, eventueel sportvereniging en uw klacht binnen. Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht om bij aanvang van het behandeltraject uw burgerservicenummer (BSN) te verwerken. Naast deze persoonsgegevens houden wij tevens een behandeldossier bij omwille de kwaliteit van onze geleverde zorg te kunnen waarborgen. Tot slot hebben wij beveiligingscamera’s hangen die beelden opnemen van de ingang van onze locaties.

Verwerken

De gegevens die wij via onze site ontvangen worden veilig versleuteld per email naar ons verstuurd. Samen met de gegevens die u aan ons verstrekt tijdens de eerste afspraak worden deze verwerkt in ons elektronisch patiëntendossier genaamd Fysiomanager(1). Na het verwerken van uw gegevens worden deze uit onze inbox verwijderd. 
Wij delen uw gegevens nooit met anderen zonder daarvoor eerst expliciet toestemming te hebben gevraagd. Daarnaast worden uw gegevens slechts gebruikt voor het bevorderen van het fysiotherapeutische proces.
De beelden die worden genomen met onze camera’s worden verwerkt door het bedrijf ‘een veilig gevoel’ (2). Deze beelden worden 7 dagen in de cloud opgeslagen door ‘een veilig gevoel’ en daarna verwijderd.

Rechten

Op uw persoons- en medische gegevens zijn de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WOGB) (3) en de wet bescherming persoonsgegevens (4) van toepassing. Hierin staan onder andere regels over het beheer, het doel en de toegankelijkheid van uw gegevens. 
Verder heeft u per 25 mei 2018 door middel van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (5) toegenomen rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht om aan te geven dat wij al uw persoonsgegevens uit onze systemen te verwijderen. Daarnaast heeft u recht op het aanvragen van een volledig dossier van alle persoonsgegevens die wij van u bezitten.

Cookies

Om goed te kunnen functioneren maakt deze website gebruik van functionele cookies. Deze cookies worden meegestuurd met de verscheidene pagina’s die u bezoekt en worden op de harde schijf van uw computer opgeslagen. Het gebruik van deze cookies zorgt ervoor dat instellingen en voorkeuren onthouden kunnen worden en dat u een prettige gebruikservaring heeft. Desgewenst kunt u deze cookies zelf beheren via uw browser. Wees u ervan bewust dat het aanpassen van de cookie-instellingen het functioneren van deze site kan beïnvloeden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Kunnen we je helpen?