Klachtenregeling

Bespreek uw onvrede bij ons in de praktijk

Bent u ontevreden of heeft u een klacht? Dan zouden wij het erg op prijs stellen wanneer u dit bespreekbaar met ons wilt maken. U kunt contact opnemen via het contact formulier op de website of u kunt e-mailen naar [email protected] met als onderwerp klachtenregeling fysiotherapie. Wij zullen uw onvrede hierna intern bespreken om dit in behandeling te nemen. Vervolgens zullen wij dit met u bespreken om tot een passende oplossing te komen.

Wij zijn als praktijk aangesloten bij een klachten en geschillencommissie van de Koninklijke Genootschap voor Fysiotherapeuten (KNGF). De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht ons als zorgaanbieder tot een intern laagdrempelige en effectieve klachtenafhandeling.

Wanneer er geen passende oplossing gevonden kan worden en/of komt er met ons niet dan kunt u zich laten informeren door onze klachtenregeling fysiotherapie.

U kunt uw klachten bespreekbaar maken met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris helpt u om de klacht te bemiddelen en zoekt samen naar een passende oplossing. De klachtenfunctionaris is vertrouwelijk, kiest geen partij en oordeelt niet.


U kunt alle informatie en formulieren vinden op defysiotherapeut.com om een klacht of geschil in te dienen. U kan telefonisch contact opnemen met een klachtenfunctionaris voor advies en ondersteuning bij het indienen van een klacht. Hiervoor kunt u contact opnemen met de KNGF Ledenvoorlichting.

Aanscherping mondkapjesbeleid
in de Praktijk

Met oog op de huidige ontwikkelingen en de nieuwe adviezen vanuit de overheid voeren wij een aantal veranderingen door in ons beleid. Het is vanaf nu verplicht om een mondkapje te dragen in de praktijk. In de behandelkamer en tijdens het wachten worden deze mondkapjes opgehouden. Wanneer u gaat oefenen in de oefenzaal en wij de mogelijkheid hebben om anderhalve meter afstand te bewaren, hoeft u het mondkapje niet op te houden.


Alleen samen kunnen wij ervoor zorgen dat uw afspraak zo veilig mogelijk verloopt. Wij rekenen dan ook op uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Team FysioPFP