Tarieven Fysio PFP – 2021

Screening, intake en onderzoek DTF €65,00
Intake en onderzoek na verwijzing €65,00
Reguliere zitting fysiotherapie €42,00
Reguliere zitting manuele therapie €60,00
Reguliere zitting aan huis €65,00
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie (zonder afmelding binnen 24 uur) €42,00
Niet nagekomen afspraak manuele therapie (zonder afmelding binnen 24 uur) €60,00
Massage:
Ontspanningsmassage (30 minuten)
Sportmassage (30 minuten)

€40,00
€40,00

Onbegeleid trainen fysiotherapie (Fysio-fitness)
Twee keer per week
Eén keer per week
€60,00
€40,00