Tarieven Fysio PFP - 2020


Screening, intake en onderzoek fysio- manuele therapie €62,00
Reguliere zitting fysiotherapie €40,00
Reguliere zitting manuele therapie €60,00
Reguliere zitting aan huis €62,00
Intake en onderzoek na verwijzing €62,00
Niet nagekomen afspraak (zonder afmelding binnen 24 uur) €40,00
Niet nagekomen afspraak manuele therapie (zonder afmelding binnen 24 uur) €60,00
Massage:
Ontspanningsmassage (30 minuten)
Sportmassage (30 minuten)
€40,00
€40,00
Fysio Fitness
Onbeperkt
Twee keer per week
Eén keer per week
Tarieven:
€45,00
€40,00
€35,00