Tarieven Fysio PFP – 2020

 

Screening, intake en onderzoek fysio- manuele therapie€65,00
Reguliere zitting fysiotherapie€42,00
Reguliere zitting manuele therapie€60,00
Reguliere zitting aan huis€65,00
Intake en onderzoek na verwijzing€62,00
Niet nagekomen afspraak (zonder afmelding binnen 24 uur)€42,00
Niet nagekomen afspraak manuele therapie (zonder afmelding binnen 24 uur)€60,00
Massage:
Ontspanningsmassage (30 minuten)
Sportmassage (30 minuten)
€40,00
€40,00
Fysio Fitness + begeleiding
Twee keer per week
Eén keer per week
Tarieven:
€50,00
€40,00