fbpx

Bewegen we genoeg met ons allen?

Bewegen kan op veel verschillende manieren. Bijvoorbeeld door te gaan zwemmen, een stevige wandeling te gaan maken of een uur te zwoegen op het net niet zo goed aangelegde voetbalveld als dat ze je beloofd hadden.
Om in goede gezondheid oud te worden wordt het sterk aanbevolen om tenminste vijf dagen per week 30 minuten matig intensieve lichaamsbeweging te hebben. Voor kinderen, jongeren en mensen met overgewicht wordt dagelijks 60 minuten aanbevolen. Dit is de
Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen.

Of we hier aan voldoen hangt af van de duur, frequentie en intensiteit van de activiteit. Voor de duur wordt uitgegaan van dagelijks een totaal van 30 of 60 minuten bewegen in blokjes van minimaal 10 minuten. De intensiteit is wat moeilijker om te bepalen maar daar wordt vaak voor gezegd: het bereiken van een iets hogere hartslag en ademhaling, dus stevig doorwandelen, harder op de pedalen trappen of achter de hond aanrennen.
Tevens wordt gezegd dat driemaal per week tenminste 20 minuten intensieve lichaamsbeweging nodig is om een goede conditie van het hart- en bloedvatstelsel. Dit kan door bijvoorbeeld te gaan sporten.

De hedendaagse maatschappij over bewegen

Uit onderzoek onder 4.375 Nederlanders blijkt dat meer dan de helft van de volwassenen te weinig beweegt. Slechts 42% van de Nederlanders zou wel voldoende beweging krijgen. Dit terwijl 68% van de mensen denkt wel voldoende te bewegen. Daarom is voorlichting nodig over wat voldoende bewegen is.
Als we dan kijken naar het verschil tussen mannen en vrouwen dan blijken vrouwen het iets beter te doen dan de mannen. Verder lijken relatief veel mensen met overgewicht te weinig te bewegen. Mensen die ouder zijn dan 65 jaar geven aan duidelijk minder te sporten dan toen ze jonger waren.

Beweegredenen

Ruim driekwart van de Nederlanders vindt gezondheid de belangrijkste reden om te gaan sporten. In mindere mate spelen plezier, gezelligheid en uiterlijk een rol. We zijn heel erg intrinsiek gemotiveerd om te sporten. Plezier in de sport is een belangrijke beweegreden voor hoger opgeleiden en mensen met een hoger inkomen. 50+ers sporten meer op doktersadvies en minder vanwege sociale aspecten dan Nederlanders jonger dan 50 jaar. Nederlanders met een hoger BMI sporten vaker op doktersadvies.

Waarom sporten we niet?

Bijna 50% van de Nederlanders sport niet vanwege lichamelijke klachten. Daarnaast hebben meer Nederlanders geen zin om te bewegen of sporten. Het hebben van geen tijd wordt veel minder als reden gegeven om niet te sporten dan vorige jaren. Tijd en zin is voor jonge Nederlanders een reden om niet te sporten, terwijl ouderen het hebben van lichamelijke klachten vaak als reden opgeeft.

Conclusie

We bewegen te weinig met ons allen. Dit terwijl bewegen wel erg goed voor is. Bewegen heeft een gunstig effect op het humeur, zelfvertrouwen en denkvermogen. Het vermindert stress, depressieve gevoelens en de kans op hart- en vaatziekten.

Leefstijlmonitor 2018 I&O research. Nannes L, Hoeve van der R. I&O Research. Beschikbaar via: https://ioresearch.nl/Portals/0/Rapport_Leefstijlmonitor.pdf. Geraadpleegd 2018 november 4.

Kunnen we je helpen?