fbpx

Hoofdpijn klachten

Hoofdpijn en overige klachten worden op deze pagina toegelicht wat Fysio PFP door fysio- dan wel manueeltherapeut voor u kan betekenen. Ook kunt u hier terugvinden wat u zelf kunt doen om uw hoofdpijn te verminderen en in de toekomst kunt voorkomen.

Wat is hoofdpijn?

Hoofdpijn klachten aan of rond het hoofd zijn wereldwijd een groot probleem. Veel mensen hebben weleens hoofdpijn, maar sommigen ervaren regelmatig hoofdpijn of soms elke dag. Wanneer de hoofdpijn in regelmaat terugkeert heeft dit veel invloed op het dagelijkse leven. Werkzaamheden kunnen hierdoor minder effectief worden uitgevoerd.

Hoofdpijn kan leiden tot absentie of zelfs langdurig ziekteverzuim. Iedereen ervaart deze hoofdpijn anders. Belangrijk om te weten bij hoofdpijn is de aard van de pijn. Met wat voor soort pijn in het hoofd heb je te maken? Is deze pijn zeurend, drukkend, stekend of bonkend? Iedereen beschrijft deze vorm van pijn anders.

Daarbij is het noodzaak om de locatie van de pijn te achterhalen.

Spanningshoofdpijn en hoofdpijn klachten door spierspanning
Spierspanningshoofdpijn ook wel tension type headache genoemd is de meest voorkomende soort van hoofdpijn wereldwijd. Gemiddeld hebben 9 op de 1000 volwassenen in Nederland last van spierspanningshoofdpijn. Vrouwen hebben ten opzichte van mannen vaker spierspanningsklachten die leiden tot hoofdpijn. 

De maatschappelijke gevolgen van spierspanningshoofdpijn zijn groot. Hoofdpijn verminderd de arbeidsprestaties, het dagelijks functioneren en verhoogt het ziekteverzuim. Het ziekteverzuim in Nederland door hoofdpijn is hoog. Het percentage ziekteverzuim door hoofdpijn in Nederland bedraagt 20%.

De spierspanningen bij hoofdpijn hebben vier duidelijke kenmerken: pijn aan beide kanten van het hoofd, zeurend of drukken van aard, milde of matige intensiteit en de hoofdpijn wordt niet erger door activiteit.

 

Onderwerpen hoofdpijn klachten

Triggerpoints en hoofdpijn
Het is aangetoond dat actieve triggerpoints vaker voorkomen bij de patiëntenpopulatie met mechanische nekpijn in vergelijking tot gezonde personen. Verder is het aangetoond dat myofasciale triggerpoints aanwezig zijn bij patiënten met zowel migraine als met spierspanningshoofdpijn. Wel moet erbij worden opgemerkt dat de exacte ontstaanswijze van zowel migraine en spanningshoofdpijn wetenschappelijk beter verklaard moeten worden. Ook is er enig bewijs uit recente literatuur dat spierspanningshoofdpijn een belangrijke risicofactor is, die de kans op aanwezigheid van myofasciale triggerpoints verhoogd in de trapezius musculatuur bij patiënten met nekpijn. 

Daarnaast kunnen triggerpoints behandeld worden met zowel manuele technieken als dry needling in combinatie met manipulaties van de nek. Er is wetenschappelijk bewijs dat zowel het behandelen van triggerpoints met manuele technieken zoals manipulaties of triggerpointbehandelingen effectief zijn voor het verminderen van spierspanningshoofdpijn.

Kunnen we je helpen?